Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Wzrost konkurencyjności w Gospodarstwie Rybackim „FALKO” poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni”

Cele operacji: Rozwój działalności FALKO na obszarach rybackich i akwakultury poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu autochłodni poprzez zakup dwóch samochodów chłodni oraz wzrost zatrudnienia (2 nowych pracowników).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 2; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba innowacyjnych technologii wprowadzonych w ramach operacji na poziomie obszaru LSR – 1; zmniejszenie emisji spalin – 94,5%; liczba osób które utraciły pracę w sektorze rybackim – 1.

Wartość operacji: 352 080,12 złw tym w ramach EFMR 121 653,70 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Rozwój Działalności Gospodarstwa Rybackiego „FALKO” poprzez otwarcie sklepu rybnego w Wiżajnach”

Cele operacji: Rozwój działalności FALKO związanej z obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury na obszarach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez przebudowę budynku na działanie sklepu rybnego, w tym rozbudowa (powstaną pomieszczenia magazynowe, chłodnia i mroźnia), zagospodarowanie terenu (stworzenie placu manewrowego, w tym zjazd z drogi publicznej) oraz zakup niezbędnego wyposażenia sklepu (urządzenia chłodnicze) oraz wzrost zatrudnienia (2 nowych pracowników).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy, w tym również z grupy defaworyzowanej – 2; liczba rozwijanych przedsiębiorstw prowadzonych przez osobę, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 roku życia– 1; liczba innowacyjnych technologii wprowadzonych w ramach operacji na poziomie obszaru LSR – 1; liczba instytucji z którymi nawiązana został współpraca (PUP) w zakresie przeszkolenia zatrudnionego personelu.

Wartość operacji: 492 578,05 zł w tym w ramach EFMR 170 000,00 zł